Javne nabavke 2024

Usluge pristupa internetu

148.95 KB 0 Downloads

Nabavka trakastih zavjesa

148.73 KB 4 Downloads

Nabavka UPS

148.53 KB 1 Downloads

Usluge fiksne telefonije

148.68 KB 2 Downloads

Plan nabavki za 2024. godinu

163.96 KB 13 Downloads