Učenici naše škole dali veliki doprinos kampanji „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“