Vijeće učenika: Obilježavanje značajnih datuma u znaku edukacije i empatije