« »

Edukacija profesora u sklopu projekta „Program socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije”

Edukacija profesora u sklopu projekta „Program socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije”

U periodu od 23.-25.08.2021. godine  profesor Armin Softić imao je priliku prisustvovati seminaru "Socijalizacija sa pravom", dok je seminaru "Akciono planiranje”  u periodu od 02.-04.09.2021. godine prisustvovala profesorica Aida Mujić.

Oba semira su realizovana od strane američke nevladine organizacije PH International.

"Socijalizacija sa pravom" ima osnovni cilj da pomogne svim akterima u nastojanjima da ojačaju vladavinu prava i smanje stopu maloljetničke delikvencije u BiH, tako što će primjenjivati integrirani i inovativni pristup, s ciljem educiranja mladih o zakonima, podizanja svijesti o problemima, ostvarivanja pravde za maloljetnike u zajednici i razvijanja partnerstva između mladih, nastavnog osoblja i profesionalaca zaduženih za provođenje  zakona i pravde za maloljetnike.

"Akciono planiranje" je trening sa ciljem sticanja i jačanja vještina planiranja i realizacije projekata u lokalnoj zajednici.

Naša škola će ove školske godine u nastavni plan i program uvrstiti realizaciju ovog programa, te se nadamo uspješnim rezultatima same realizacije.


Posljednje od Aida Mujić

nazad na vrh