« »

Obavijest za učenike prijavljene u prve razrede školske 2019/2020. godine

Obavijest za učenike prijavljene u prve razrede školske 2019/2020. godine

Dragi učenici,

Obavještavamo vas da vaš broj bodova zadovoljava upis u odabranu struku, te da će konačna rang lista i datum upisa biti objavljeni poslije drugog upisnog roka (03. i 04. 07. 2019. godine) na web stranici naše škole.

DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc


nazad na vrh