« »

Sekcije

Slobodne aktivnosti učenika u školskoj 2018/2019. godini:

Sekcije:
1. Recitatorska sekcija - Pakiza Demirović
2. Dramska sekcija - Merhila Čaušević
3. Matematička sekcija - Hazima Brzika
4. Ekološka sekcija - Amer Ćemer
5. Hemičari - Melisa Čusto
6. Novinarska sekcija - Amel Omeragić
7. Informatičari - Fahrudin Kurić
8. Frizerska sekcija - Sanin Fazlić i Mirsada Hadžiabulić
9. Planinarska - Osman Trapo
10. Folklorna sekcija - Minela Milanović
11. Nogometna sekcija - Suad Alispahić
12. Odbojkaška sekcija - Said Imamović
13. Likovna sekcija - Husein Šljivo
14. Muzička sekcija - Almir Vrebo
15. Elektrotehnička - Merhudin Habib