Ekskurzija maturanata Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ u Tursku