« »

Profesori

Profesori angažovani u nastavnom procesu u školskoj 2018/2019. godini:

Bosanski jezik i književnost:
1. Pakiza Demirović
2. Merhila Čaušević
3. Altijana Ćemer

Engleski jezik:
1. Samira Bakić
2. Nedžad Gudić

Njemački jezik i Demokratija i ljudska prava:
1. Amela Jonić

Latinski jezik:
1. Vanda Herceg

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
1. Said Imamović
2. Suad Alispahić

Historija:
1. Osman Trapo
2. Amira Vajzović

Matematika:
1. Emsa Ajanović
2. Hazima Brzika
3. Emina Ribić

Fizika:
1. Vahid Šehić
2. Minela Milanović

Hemija:
1. Melisa Čusto

Tehnologija zanimanja i Tehnologija materijala:
1. Ajda Agić

Biologija:
1. Aida Burko
2. Amer Čemer

Informatika:
1. Fahrudin Kurić

Geografija:
1. Tahir Ljubunčić

Filozofija, Logika i Sociologija:
1. Alma Terzić

Psihologija:
1. Senaida Šijak

Likovna kultura, estetika:
1. Husein Šljivo

Muzička kultura:
1. Almir Vrebo

Osnovi marketinga i menadžmenta i Ekonomika i organizacija poslovanja:
1. Damir Jonić

Vjeronauka:
1. Amel Omeragić

Elektrotehnička grupa predmeta:
1. Merhudin Habib
2. Lejla Hadžiahmetović

Mašinska grupa predmeta:
1. Mirsad Šečunović

Mašinska grupa predmeta:
1. Sabahudin Puljarga

Higijena i prva pomoć:
1. Hidajeta Supur Zukić

Anatomija i filozofija:
1. Ejub Zukić

Praktična nastava za frizere:
1. Sanin Fazlić
2. Mirsada Hadžiabulić