« »
Obavijesti za učenike i profesore

Obavijesti za učenike i profesore (72)

Konkurs za prijem učenika u prve razrede MSŠ 'Gornji Vakuf'

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF-USKOPLJE
Datum: 15.06.2017. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se učenici sa završenom osnovnom školom da se prijem učenika u prvi razred srednje škole vrši:

PRVI UPISNI ROK:

-              Prijava kandidata za upis učenika u I razred gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 19 i 20. 06 . 2017. godine od 8 sati.
-              Objavljivanje rezultata na oglasnoj tabli škole  23.06.2017. godine od 12 sati.
-              Upis učenika 28 i 29. 06. 2017. godine od 8 sati.

DRUGI UPISNI ROK:

-              Prijava kandidata 30.06 i 03. 07. 2017. godine od 8 sati;
-              Objavljivanje rezultata na oglasnoj tabli škole je 05.07.2017. godine od 12 sati.
-              Upis učenika je  06.07.2017. godine od 8 sati.

TREĆI UPISNI ROK

-              Prijava kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je 24.08.2017. godine od 8 sati.

Uz prijavu učenici su dužni dostaviti:

-              Prijavu na konkurs,
-              Izvod iz Matične knjige rođenih ili rodni list,
-              Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
-              Uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole,
-              Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

OPĆI UVJETI

Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji

nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 18 godina života uz odobrenje Nastavničkog vijeća i učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

U prvi razred Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ u Gornjem Vakufu- Uskoplju učenici se mogu upisati u slijedeće škole:

1.            Opća Gimnazija, 1 odjeljenja, 25 učenika;
2.            Elektrotehničar računarstva i informatike, 1 odjeljenje, 25 učenika;
3.            Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanjje mašinama, 1 odjeljenje, 25 učenika;
4.            Ekonomska škola - ekonomski tehničar, 1 odjeljenje, 25 učenika;
3.   Stručna škola uslužnih djelatnosti - frizer-vlasuljar, 1 odjeljenje, 25 učenika;
4.    Mašinska stručna škola, 1odjeljenje, 25 učenika (automehaničar, metalostrugar, 
zavarivač);

                Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa bez prijemnog ispita, a na osnovu Rang liste koju utvrđuje Komisija za upis učenika, na osnovu postignutog uspjeha u svim razredima osnovne škole.

Detaljne informacije oko upisa u prvi razred srednje škole možete vidjeti na web stranici škole www.mssgv.com.ba.

DIREKTOR ŠKOLE
 Selvedina Begović, dipl.ecc

Više...

Obavijest o popravnim ispitima

OBAVJEŠTAVAJU SE UČENICI KOJI SU UPUĆENI NA POPRAVNI ISPIT DA ĆE SE PRIJAVLJIVANJE POPRAVNIH ISPITA  ZA MATURANTE OBAVITI U VREMENU OD 11. DO 18. AVGUSTA 2017. GODINE U SEKRETARIJATU ŠKOLE, A ZA OSTALE UČENIKE OD 11. DO 21. AVGUSTA 2017. GODINE.
POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA ĆE SE ODRŽATI OD 22. DO 26. AVGUSTA 2017. GODINE PREMA RASPOREDU KOJI ĆE UTVRDITI NASTAVNIČKO VIJEĆE.
POPRAVNI ISPITI ZA OSTALE UČENIKE ĆE SE ODRŽATI  23. I 24. AVGUSTA  2017. GODINE SA POČETKOM U 8 SATI.
DIREKTOR ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc
Više...
Priključi se za RSS feed