« »

Obavijest

Obavijest
O B A V I J E S T
 
Obavještavaju se učenici odjeljenja IV1  Opće Gimnazije  koji su polagali pismeni ispit iz bosanskog jezika i književnosti 01.06.2020. godine da su svi položili, odnosno da mogu pristupiti daljem polaganju maturskih ispita.
Učenici će moći vidjeti pojedinačne ocjene na oglasnoj ploči u holu škole prilikom dolaska na polaganje pismenog ispita iz engleskog jezika.
 
DIREKTOR ŠKOLE:
                                                                                      Selvedina Begović, dipl.ecc

nazad na vrh