« »

Vrednovanje i ocjenjivanje

Vrednovanje i ocjenjivanje

Dragi/e učenici/e, profesori/ce,

Prošlo je nekoliko sedmica otkako smo započeli izvođenje online nastave. Hrabro i odlučno ste se suočili sa organizovanjem i izvođenjem iste, čiji uspjeh uveliko zavisi i od aktivnog učešća učenika. Vjerujem da je njen kvalitet iz dana u dan sve bolji i da je prelaskom na Google učionice podignut na viši nivo.

Kao sastavni dio nastavnog procesa, pred vama je i izazov vrednovanja i ocjenjivanja učenika. Ovaj izazov je možda i teži, jer treba da se prilagodi specifičnim uslovima i tehnici rada. Ipak, uopšte ne sumnjam da ćete i ovom zadatku odgovoriti na najbolji način. Osnove za uspješno provođenje procesa vrednovanja i ocjenjivanja čine povjerenje profesora, odgovornost učenika i podrška roditelja. Ocjenjivanje treba biti podsticajnog karaktera za dobrobit učenika. Kao elementi za ocjenjivanje, pored testova i ispitivanja, mogu biti aktivnosti učenika, domaće zadaće, prezentacije i drugi vidovi učeničkih radova. Dragi učenici/e, imajte u vidu ove faktore i  iskoristite  pružene  mogućnosti, kako biste postigli što bolje rezultate.

Svjesna sam težine situacije u kojoj se nalazimo, socijalne distance koja najviše pogađa mlade, kao i činjenice da živimo i radimo pod psihološkim pritiskom i strahom od moguće bolesti. Kako bi se rizik obolijevanja sveo na minimum najbolje je  da budete u sigurnom okruženju svojih ukućana i poštujete naredbe nadležnih Kriznih štabova.

Nadam se da će sve ovo uskoro proći i da ćemo se vratiti u našu školsku zgradu. Čuvajte se.

Lijep pozdrav!

Direktorica
Selvedina Begović


nazad na vrh