« »

Odluka o organizaciji nužnih dežurstava u školi od 24.03.2020. godine do daljnjeg

Odluka o organizaciji nužnih dežurstava u školi od 24.03.2020. godine do daljnjeg

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE  I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 194/20
Datum: 24.03.2020. godine

U skladu sa INSTRUKCIJOM Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-34-12/20-11, od 23.03.2020. godine, a u cilju provođenja mjera zaštite koje će sprijećiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje zaposlenika MSŠ „Gornji Vakuf“, direktorica škole donosi:

O D L U K U
O ORGANIZACIJI NUŽNIH DEŽURSTAVA U ŠKOLI OD 24.03.2020. GODINE DO DALJNJEG

 • Škola će od 24.03.2020. godine biti zatvorena za sve, osim za zaposlenike koji imaju obaviti nužne poslove (kao što su poslovi po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite, pravovremenog dostavljanja traženih informacija Ministarstvu, obračun plaća i sl).
 • Ulazak zaposlenika u školu biti će omogućen samo uz prethodni dogovor sa direktoricom ili sekretarom škole.
 • Komunikacija između članova kolektiva će se održavati kao i do sada: pomoću Viber grupa, školskog e-mail-a i telefonom.
 • Održavanje online nastave nastavlja se kao i do sada, uz sugestiju da svi profesori (a prema Instrukciji Ministarstva) u razumnom roku u skladu sa mogućnostima pređu na Google Classroom.
 • Komunikacija razrednika sa roditeljima obavljati će se putem telefona ili Viber grupe.
 • Informacije i obavijesti učenicima, roditeljima i široj javnosti o radu škole biti će dostupne na zvaničnoj web-stranici škole i facebook stranici škole.
 • Direktorica, sekretar i domar škole će biti dostupni 24 sata, kao i drugi zaposlenici koje odredi direktorica u toku trajanja ove Instrukcije.
 • Brojevi telefona i e-mail na koje se mogu kontaktirati dostupne osobe su:
 • Direktorica: 061-990-652
 • Sekretar: 061-606-728
 • Domar: 061-151-340
 • E-mail škole: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • web stranica: www.mssgv.ba 

DIREKTOR ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc


nazad na vrh