« »

Konkurs za prijem učenika u prve razrede MSŠ 'Gornji Vakuf'

Konkurs za prijem učenika u prve razrede MSŠ 'Gornji Vakuf'

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF-USKOPLJE
Datum: 15.06.2017. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se učenici sa završenom osnovnom školom da se prijem učenika u prvi razred srednje škole vrši:

PRVI UPISNI ROK:

-              Prijava kandidata za upis učenika u I razred gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 19 i 20. 06 . 2017. godine od 8 sati.
-              Objavljivanje rezultata na oglasnoj tabli škole  23.06.2017. godine od 12 sati.
-              Upis učenika 28 i 29. 06. 2017. godine od 8 sati.

DRUGI UPISNI ROK:

-              Prijava kandidata 30.06 i 03. 07. 2017. godine od 8 sati;
-              Objavljivanje rezultata na oglasnoj tabli škole je 05.07.2017. godine od 12 sati.
-              Upis učenika je  06.07.2017. godine od 8 sati.

TREĆI UPISNI ROK

-              Prijava kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je 24.08.2017. godine od 8 sati.

Uz prijavu učenici su dužni dostaviti:

-              Prijavu na konkurs,
-              Izvod iz Matične knjige rođenih ili rodni list,
-              Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
-              Uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole,
-              Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

OPĆI UVJETI

Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji

nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 18 godina života uz odobrenje Nastavničkog vijeća i učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

U prvi razred Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ u Gornjem Vakufu- Uskoplju učenici se mogu upisati u slijedeće škole:

1.            Opća Gimnazija, 1 odjeljenja, 25 učenika;
2.            Elektrotehničar računarstva i informatike, 1 odjeljenje, 25 učenika;
3.            Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanjje mašinama, 1 odjeljenje, 25 učenika;
4.            Ekonomska škola - ekonomski tehničar, 1 odjeljenje, 25 učenika;
3.   Stručna škola uslužnih djelatnosti - frizer-vlasuljar, 1 odjeljenje, 25 učenika;
4.    Mašinska stručna škola, 1odjeljenje, 25 učenika (automehaničar, metalostrugar, 
zavarivač);

                Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa bez prijemnog ispita, a na osnovu Rang liste koju utvrđuje Komisija za upis učenika, na osnovu postignutog uspjeha u svim razredima osnovne škole.

Detaljne informacije oko upisa u prvi razred srednje škole možete vidjeti na web stranici škole www.mssgv.com.ba.

DIREKTOR ŠKOLE
 Selvedina Begović, dipl.ecc


nazad na vrh