« »

Poziv za organizovanje vanučioničke nastave

Poziv za organizovanje vanučioničke nastave

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“

Datum: 13.05.2019.

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju
višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2019/2020. godini, najkasnije do 20.05.2019. godine do 13:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Mješovita srednje škola "Gornji Vakuf", Gradska bb, 70240 Gornji Vakuf.

Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda biti će obavljeno 22.05.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije:
Samira Bakić, prof.

KLIKOM OVDJE PREUZMI OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZOVANJE VANUČIONIČKE NASTAVE.


nazad na vrh