« »

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje jednodnevnih izleta

JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje jednodnevnih izleta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj:   207/2019
Datum: 26.03.2019. godine

JAVNI  POZIV
za prikupljanje ponuda za organizovanje jednodnevnih izleta

Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine SBK broj 13/14. od 14.11.2016.god.) Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ upućuje javni poziv za organizaciju  jednodnevnih izleta za učenike škole.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole:

Ponuda broj 1.  GORNJI VAKUF-USKOPLJE – SARAJEVO: jednodnevni odlazak na Sajam knjige u Sarajevo

Ponuda broj 2.  GORNJI VAKUF-USKOPLJE – MOSTAR: jednodnevni izlet za NAJBOLJE UČENIKE ŠKOLE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, lično u sekreterijat škole od 08,00 do 14,00 sati.

Pravo učešća nemaju ponuđači koji su u vezi sa članom 13. Stav 2. pomenutog Pravilnika iz preambule.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.

Sva naknadna prava i obaveze bit će na osnovu propisa iz Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“, 04.04.2019. godine u 12,00 sati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnom pozivu neće se razmatrati.

KLIKOM OVDJE MOŽETE PREUZETI JAVNE POZIVE!


nazad na vrh