« »

Uprava škole

104 Kopiraj

Direktorica škole:

Selvedina Begović, dipl.ecc

amerlinasoftic Kopiraj

Pedagogica škole:

Amerlina Jazvin Softić, prof.

amelaabazovic Kopiraj

Sekretar škole:

Amela Abazović, dipl. pravnik

aidgafic Kopiraj

Referent za administrativne poslove:

Aid Gafić, bachelor prava